Chương trình Tín dụng tiêu dùng

Cập nhật lúc: 11:06 14/02/2019

Nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cho khách hàng để phục vụ tiêu dùng đời sống, học tập, chữa bệnh,... Agribank Bắc Đăk Lăk triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng, cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân hộ gia đình có nhu cầu vay vốn ngắn hạn phục vụ phục vụ tiêu dùng đời sống.

Thời gian áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân từ tháng 01/2019.

Mục đích cho vay: Đối với các mục đích tiêu dùng hợp pháp, cấp thiết, có nhu cầu vốn không quá 30.000.000 đồng, thời gian sử dụng vốn ngắn hạn như: mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình, chi phí học tập, khám chữa bệnh,...

Số tiền cho vay: ĐẾN 30 TRIỆU ĐỒNG KHÔNG CẦN TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Thời gian cho vay: dưới 12 tháng

Thủ tục cho vay đơn giản, thời gian xét duyệt vay trong ngày

Lãi suất thỏa thuận theo quy định.

Trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn hoặc để phát sinh nợ quá hạn thì toàn bộ dư nợ vay phải áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn thông thường hiện hành của Agribank nơi cho vay kể từ ngày giải ngân.

Với gói ưu đãi này, Quý khách hàng khi có nhu cầu gấp trong việc mua sắm, đóng học phí, chữa bệnh,...chỉ cần đến Agribank Bắc Đăk Lăk, vay đến 30 triệu đồng, thủ tục cho vay đơn giản, xét duyệt trong ngày.

Mọi chi tiết xin liên hệ các Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc Agribank Bắc Đăk Lăk

Phòng Dịch vụ & Marketing

Các tin khác